Amazon Ordlista

A

A-till-Z Garanti (A-to-Z Guarantee)

Amazon definierar ”A-to-Z Guarantee” som ett skydd för kunder när de köper en produkt från en tredjepartssäljare. Denna garanti täcker både leveranstiden och skicket produkten är i när kunden får den i sina händer.

A/B Testing

Kallas ibland för ”split-testning” och går ut på att man testar två olika produkter mot varandra för att jämföra vilken av dem som presterar bäst.

A9

A9 är ett dotterbolag till Amazon som utvecklar sökmotorn som Amazon använder på sin plattform.

ACoS (Advertising Cost of Sales)

ACoS står för ”Advertising Cost of Sales” och är förhållandet mellan hur mycket du har spenderat i annonspengar i förhållande till hur mycket försäljning du har haft.

ACoS = annonseringskostnad ÷ försäljning

Andra SKU (Other SKU)

Syftar på när en besökare har klickat på din annons, kommit till din produktsida men i slutändan ändå köpt en annan av dina produkter.

Annonsklick (Ad Clicks)

Antal gånger som annonser i en annongrupp har blivit klickade på.

Daglig annonsbudget (Ad Daily Budget)

Hur många kronor du är villig att spendera per dag på en specifik annonsgrupp.

Annonsgrupp (Ad Group)

En annonsgrupp består utav en eller flera annonser, ett par relaterade sökord, och en maxbud.

Namn på annonsgrupp (Ad Group Name)

Namnet du väljer för annonsgruppen hjälper dig att skilja en viss annonsgrupp från en annan. Annonsgruppens namn kommer inte att synas för kunderna utan används bara i det interna systemet.

Status på annonsgrupp (Ad Group Status)

En annonsgrupp kan någon av följande ha följande status: Aktiv och igång, inte komplett, pausad, kampanj pausad, arkiverad, kampanj arkiverad, kampanj schemalagd kampanj avslutad, slut på budget eller betalningsfel.

Annonsorder (Ad Orders)

Antal ordrar som har kommit in på grund av att kunder klickar på produkters annonser.

Annonsvisning (Ad impressions)

Antal gånger annonser i en annonsgrupp har visats.

Annonsförsäljning (Ad Sales)

Totalt antal försäljningar som har kommit in inom en vecka från då en kund har klickat på en produkts annons.

Annonskostnader (Ad Spend)

Totalt antal kostnader som annonser har haft i en annonskampanj under en viss kampanjtid.

Annonsstatus (Ad Status)

Din nuvarande status på annonsgruppen. Statusen kan vara exempelvis: Igång och aktiv, pausad, avslutad, arkiverad, schemalagd, inte komplett, slut på pengar eller att det är något fel med betalningen.

Ad Targeting

Detta valet avgör huruvida du själv väljer sökorden i en annonskampanj eller om Amazon automatisk ska välja sökorden i en annonskampanj.

Affiliatemarknadsföring (Affiliate Marketing)

Ett affärsupplägg där någon betalar en provision till någon annan för att hon har genererar trafik eller försäljning.

Andel av sidvisningar (Page View Percentage)

Hur stor andel av alla sidvisningar som går till en specifik produkt. Till exempel kanske du har flera produkter men procentuellt är det en av dina produkter står för 20% av alla sidvisningar.

Amazon

En ehandelsplattform med kontor i Seattle, Washington, i USA. Amazon är en av världens största ehandelsplattformar i världen när det kommer till omsättning och marknadsvärde.

Amazon’s Choice

Detta är en symbol som produkter med höga kundbetyg, bra pris och bra leveranstid får använda. Har visat sig öka din försäljning när du har denna symbolen på din produktsida.

Amazons riktlinjer för produktskick (Amazon Condition Guidelines)

Ett betygsystem som Amazon har för att försäkra sig om att det är bra kvalité mellan nya produkter, begagnade och produkter man samlar på.

Amazon Prime

Amazon Prime är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till en massa olika tjänster samt även 2 dagars leverans.

Amazon Marketing Services (AMS)

Detta är Amazons Annonsplattform för PPC, där försäljare kan skapa sina annonser, såsom exempelvis Sponsored Products, Headline Search Ads och Product Display Ads.

Amazon Media Group (AMG)

AMG är ett team på Amazon som jobbar nära byråer och hjälper dem att få ut det mesta från Amazons plattform genom att ta hand om det mesta som har att göra med att planera och verkställa annonseringsaktiviteter på plattformen.

Amazon Standard Identification Number (ASIN)

Det är vanligt att man hör ordet ASIN, vilket står för Amazon Standard Identification Number, och är som ett identifieringsnummer som Amazon ger varje unik produkt.

Automatiskt riktade annonser (Automatic Targeted Ads)

Annonser som riktas mot relevanta sökord automatisk av Amazon utan att u behöver göra något.

Automatiska kampanjer (automatic campaigns)

Om du väljer Amazons automatiska kampanjer så kommer systemet att välja ut vilka sökord du ska marknadsföra dig mot, baserat på din produktinformation (till exempel titeln, bulletpoints, produktbeskrivningen, teknisk information och backend sökorden). Du kommer fortfarande ha kontroll över de priser du budar och din egen budget, men alla sökorden väljer Amazon ut åt dig.

B

Betyg (Rating)

Detta brukar vara snittbetyget som en viss produkt eller säljare får. Brukar anges i stjärnor och siffror.

Bid+

Detta ör något som kan användas på manuella annonseringskampanjer. Med hjälp av en knapp som heter ”Bid+” så kan du godkänna att dina bud höjs med upp till 50% när det finns goda chanser att dina annonser kommer syns högst upp i sökresultaten.

Blixterbjudanden (Lightning Deals)

Tidsbestämda erbjudanden där du under några timmar får möjligheten att köpa något på Amazons Deal-sida.

Bruttovinst (Gross Profit)

Bruttovinst är vinsten företaget gör efter att de har gjort avdrag för alla kostnader som tillkommer för att skapa och sälja produkten.

Business-to-business (B2B)

När företag säljer till företag.

Butiksfront (Storefront)

En tjänst som Amazon erbjuder och som gör det möjligt för säljare att skapa en egen butikssida för att ge kunderna en bättre shoppingupplevelse.

Bästsäljarrankning (Best-Seller Ranking, BSR)

Ett nyckeltal som uppdateras varje timme och baseras på hur försäljningen är just nu för en viss produkt.

C

CPM (Cost-Per-Mil)

CPM är en vanlig metod för att beräkna annonskostnaden. I grunden visar siffran hur mycket du betalar för att en annons ska visas 1000 gånger.

CTR (Click Through Rate)

CTR är ett vanligt nyckeltal och syftar på hur mycket en annons har blivit klickad på i förhållande till hur många gånger en annons har visats. Förhållandet brukar anges i procent.

 

D

Daglig budget (Daily Budget)

Hur mycket pengar du är beredd på att spendera på en kampanj per dag.

Demand Side Platform (DSP)

DSP är en plattform som används när man gör programmatiska annonsköp. På Amazon finns det en teknisk plattform (DSP) som gör det möjligt för annonsörer att driva trafik till Amazon från andra hemsidor eller appar.

E

Early Reviewer Program

Ett program Amazon har för att uppmuntra köpare till att logga in och lämna kundrecensioner och feedback på saker de har handlat.

Enhanced Brand Content (EBC)

Ett program Amazon har för alla säljare, och där det är möjligt att skapa en sida för ett varumärke man äger. Där kan man lägga upp både bilder och texter.

Export

Syftar på när man skickar produkter till ett annat land.

F

Fulfillment Center (FC)

Ett ”fulfillment center” är ett stort lager som Amazon har där säljare (som inte är Amazon själva) kan ha sina produkter. När sedan en produkt säljs kommer Amazon packa allting och skicka iväg det till kunden. På detta sättet slipper säljaren hantera något som fysiskt har med produkten att göra. I Sverige kallas denna lösning för Tredjepartslogistik (3PL).

Fulfillment Fee

Den avgiften Amazon tar ut för att hjälpa företag med att hantera deras fysiska produkter, genom att packa och skicka iväg dem. Denna avgiften tas ut av alla som använder Amazons tjänst inom Tredjepartslogistik (Amazon FBA).

Föreslagna bud (Suggested Bid)

Detta är summan Amazon anser att det kostar för att din annons ska vinna budgivningen för ett visst sökord. Denna metriken kalkylerar in alla konkurrenter och deras bud för ett sökord.

Första visningsdagen & sista visningsdagen (First day of impression & Last day of impression)

Första och sista gången det specifika sökordet fick en visning i en specifik annonsgrupp.

Försäljningssida (Sales Page)

En specifik sida som har skapats för att locka besökare till att köpa något från sidan.

G

Genomsnittlig kostnad per klick (Average Cost per Click)

Det genomsnittliga beloppet du har fått betala per klick för annonsen. Den genomsnittliga CPC räknas ut genom att dela total kostnad för klicken med totalt antal klick.

Genomsnittlig daglig budget (Average Daily Budget)

Den genomsnittliga dagliga budgeten som du är villig att spendera på varje kampanj över en viss specifik tidsperiod.

Genomsnittlig månadsförsäljning (Average Monthly Sales)

Den beräknade genomsnittliga försäljningsvolymen av produkter på den visade söksidan. Detta beräknas genom att addera den beräknade försäljningsvolymen för varje produkt på söksidan, och sedan dividera denna summa med det totala antalet tillgängliga poster.

Genomsnittliga recensioner (Average Reviews)

Medianen på antalet recensioner för produkter på den visade söksidan. Detta beräknas genom att addera antal recensioner för varje produkt på söksidan, och sedan dividera denna summa med det totala antalet tillgängliga poster.

Giveaway Promo

Detta är en mall som finns redo gör alla säljare som väljer aktivera den. När man aktiverar den blir det möjligt att ger bort sina produkter gratis (i förhoppningen om att folk ska gilla produkterna och berätta om den för andra).

Gratis fraktkampanj (Free Shipping Promo)

Detta är en funktion på Amazons plattform där man som säljare gör det möjligt för kunder att få gratis frakt (under begränsad tid) om de köper din produkt.

H

Hanterad av Amazon (Fulfilled-by-Amazon, FBA)

En tjänst från Amazon där de erbjuder säljare att hantera allt med deras produkter. Det betyder att när en produkt blir såld så kommer Amazon hämta produkten från sitt eget lager, packa, leverera till kunden, sköta all kundservice och när kunden eventuellt skickar tillbaka produkten så kommer Amazon även hantera returen.

Hanterad av säljare (fulfilled by merchant, FBM)

På Amazons plattform syftar detta på produkter som säljs och hanteras av ”tredjepart”, dvs någon annan än Amazon.

I

J

K

Kampanjer (Campaigns)

För dig som håller på med Amazonannonser så är kampanjnivån den som hierarkiskt ligger högst upp. Det är här du ställer in alla viktiga detaljer och mål för annonserna.

Det finns två typer av kampanjer – automatiska och manuella.

Kampanjnamn (Campaign Name)

När du skapar olika kampanjer kan det vara bra att namnge dem systematiskt så att du kan både särskilja dem från varann men framför allt även hitta rätt kampanj snabbare.

Kampanjstatus (Campaign Status)

När en kampanj läggs upp på Amazon så kan den ha flera olika status såsom:

  • Pågående
  • Pausad
  • Avslutad
  • Arkiverad
  • Schemalagd
  • Ej komplett
  • Slut på budget
  • Betalning misslyckades

Kategori (Category)

Syftar på hur man har delat in produkter baserat på deras egenskaper och användningsområden. Utöver kategori kan produkter även delas in i underkategorier.

Klick

Antal gånger en besökare har klickat på din annons för att kunna läsa mer om produkten på dess produktsida.

Klämsida (Squeeze Page)

En klämsida är en sida skapad för att få potentiella kunder att lämna sina kontaktuppgifter så att man kan marknadsföra mot dem senare.

Kontohälsa (Account Health)

Prestationsnyckeltal och riktlinjer som säljare måste följa för att kunna få fortsätta sälja på amazon. Exempel på nyckeltal som visar din kontohälsa är saker som kundservice du ger dina kunder, klagomål från kunder, hur snabbt du levererar och mycket mer.

Konvertering (Conversion)

Konvertering sker när besökare köper din produkt efter att ha besökt din produktsida.

Konverteringsgrad (Conversion Rate)

Konverteringsgrad är ett tal som anges i procent och som syftar på antalet personer som köpt din produkt i förhållande till hur många som besökt din produktsida.

Kostnad för sålda varor (Cost of Goods Sold, COGS)

Den samlade kostnaden för att skapa en viss produkt, inklusive material och arbetskostnad.

Kostnad per försäljning (Cost Per Sale, CPS)

Det här är beloppet du spenderar för att få en försäljning.

Kostnad per klick (Cost-Per-Click, CPC)

Priset du betalar varje gång någon klickar på din annons.

Kuponger (Coupons)

Coupons är ett program Amazon har för att du som säljare ska kunna ge rabatter till dina kunder.

Köprutan (Buy Box)

Köprutan, på engelska kallad för ”Buy Box”, är något som endast en produkt kan ha i taget på Amazon. Denna köpruta är de där stora knapparna som säger ”Köp nu” eller ”Lägg i varukorg”. De varor som har denna köpruta konverterar mycket mer än de varor som inte har köprutan. Det finns kriterier du behöver uppfylla för att kunna få ha denna köprutan.

Köprutegraden (Buy Box Percentage)

I procent antal gånger som en produkt dyker upp med en köpruta (Buy Box).

Köp en, få en gratis (Buy-One-Get-One Promotion, BOGO)

En funktion på Amazon som gör det möjligt för dig att erbjuda två produkter till priset av ett.

L

Lagerhållningsenheter (Stock Keeping Unit, SKU)

SKU är antal typer/former/varianter av produkter som du har i lagret. Produkterna brukar differentieras genom olika bokstäver och siffror.

Landningssida (Landing Page)

Den sidan du kommer till när du kommer in på en sida för första gången.

Lead Magnet

Syftar på något du erbjuder gratis eller billigt bara för att komma över potentiella kunders kontaktuppgifter.

Long tail sökord

Sökord som är två eller fler ord.

M

Manuella kampanjer (manual campaigns)

Om du väljer Amazons manuella kampanjer så får du själv välja ut vilka sökord du vill rikta dig mot. Det kommer även finnas en del valmöjligheter gällande exakt hur du riktar in dig mot dessa sökord, vilket kallas för ”Matchtyper”.

Dessa ”Matchtyper” gör det möjligt för dig att begränsa annonserna så att de endast visas när du når exakt rätt målgrupp.

Manuellt riktade annonser (Manually Targeted Ads)

Annonskampanjer där du själv har möjlighet att välja de sökorden du vill rikta in dig på.

Marknadsföringstratt (Marketing Funnel)

Kallas av vissa även för försäljningstratten, och är ett sätt att teoretiskt och visuellt visa upp en kunds köpresa.

Merförsäljning (Upsell)

I grund och botten är detta olika tekniker där säljare försöker få befintliga kunder att köpa fler produkter eller tjänster. Säljaren försöker med andra ord tjäna mer pengar på samma kund.

Minsta annonserade pris (Minimum Advertised Price, MAP)

Det här är det lägsta priset en säljare vill att en produkt ska säljas för.

Minsta orderkvantitet (Minimum Order Quantity, MOQ)

Det lägsta antalet beställningar som en tillverkare tar emot för en produkt.

Målstyrningstyp (Targeting Type)

Du sätter målen på kampanjnivå. Du har möjlighet att välja automatisk eller manuel målstyrningstyp.

N

Negativa sökord (Negative Keyword)

Det är dessa sökord som du inte vill att din annons ska synas på. Du har möjlighet att lägga in sökorden när du skapar din kampanj så att dina annonser inte visas när någon gör en sökning som innehåller dessa negativa sökord.

O

Obekräftade kundrecensioner (Unverified Reviews)

När en Amazon-användare lämnar en recension utan att det är bekräftat att de faktiskt har köpt produkten så anses detta vara en obekräftad kundrecension. Detta gör att denna typen av recension även har mindre påverkan när Amazon tar ut ett snittbetyg för en produkt.

Onlinearbitrage (Online Arbitrage)

Syftar på processen att hitta produkter billigt på en onlineplattform och sedan sälja produkterna till ett dyrare pris på en annan onlineplattform.

Opt-in

Inom digital marknadsföring innebär ”opt-in” att man ger besökaren på webbplatsen ett val om huruvida de vill delta i något eller inte.

Original Equipment Manufacturer (OEM)

Ett företag som tillverkar produkter som marknadsförs av ett annat företag.

P

Passera tullen (Customs Clearance)

Syftar på när man tar in produkter från utlandet och är tvungen att gå igenom tullen och deklarera allt.

Pay-per-click, PPC

Amazons annonsprogram där säljare kan skapa annonskampanjer för sina produkter och betala varje gång en kund klickar på deras annons. Med PPC menas i grund och botten att du som annonsör endast betalar när någon klickar på din annons.

Position (Search Engine Position)

Syftar på vilken position produkten har i Amazons sökresultatsida.

PPC-spendering (PPC Spend)

Hur mycket pengar du har spenderat på PPC-kampanjer för ett visst sökord.

Prenumerera och spara (Subscribe and Save)

Ett Amazon-program som gör det möjligt för kunder att prenumerera på regelbundna leveranser på produkter de ofta använder.

Prestationsmeddelanden (Performance Notifications)

En specifik sida som alla säljare har inne på deras Amazonkonto och där det är möjligt och analysera och komma till slutsatser gällande hur pass hög kundnöjdhet du som säljare har på alla dina produkter.

Pris (Price)

Syftar på hur mycket pengar som krävs för att kunna köpa en viss produkt.

Private Label

En produkt som tillverkas för att kunna säljas under det varumärket som återförsäljare vill. Det är med andra ord återförsäljare som bestämmer varumärket och inte tillverkaren.

Procentrabatt (Percentage Off Promo)

En funktion som gör det möjligt att ge rabatter till produkter på Amazon, i syfte att få kunder att handla flera produkter av dig.

Procentuell enhetssession (Unit Session Percentage)

Denna metriken berättar om hur många produkter som har sålts i förhållande till hur många personer som har besökt en produktsida under en viss tidsperioden.

Produktannons (Product Ad)

En produktannons består av två element, en titel och en bild.

Produktfel (Order Defect Rates, ODR)

Det här är ett viktigt nyckeltal för Amazon och summerar returer, negativa kundrecensioner och när någon har utnyttjat en produktförsäkring (för att produkten inte var i bra skick när den anlände till kunden). Om du har en ODR större än 1% förlorar du möjligheten att ha Amazons köpruta, även kallad för Buy Box.

Promotionella försäljningsrabatter (Promotional Sales Discounts)

Detta kan vara lite allt möjligt, såsom procentuella rabatter, köp-en-få-en-gratis och några till. Däremot ingår inte aktiviteter som anordnas och koordineras av Amazon, såsom blixterbjudanden.

Promotionkampanjer (Promotions)

När säljare ger rabatter och produkter till kunder för att få uppmärksamhet och skapa en buzz kring säljarna.

Prover (Samples)

Gratis produkter skickas till potentiellt framtida kunder för att de ska få se produktkvalitén.

Provisionsavgift (Referral Fee)

Den procentuella avgiften som Amazon tar ut för att du säljer produkter på plattformen. Amazon får mellan 8-15% av köpbeloppet varje gång de säljer en produkt. Hur många procent de tar ut beror på kategorin.

Påträffade problem (Problem Receive, ProbRec)

I procent hur många produkter som Amazon har tagit emot i sitt lager och där problem har påträffats. Exempel på vanliga problem kan vara att produkterna har anlänt till fel lager, streckkoden saknas eller produkterna har passerat sitt bäst-före-datum.

Q

R

REA-pris (Sale Price)

Priset på en produkt efter att olika rabatter har blivit avdragna.

Retailarbitrage

Processen att hitta billiga produkter i en fysisk butik för att sälja på Amazon till ett högre pris.

Returgrad (Return Rate)

Andelen produkter som kunder skickar tillbaka i förhållande till hur många produkter som har skickats ut till kunder. Nyckeltalet anges i procent.

Rubriksökannonser (Headline Search Ad)

Amazon Headline Search Ad är annonser som visas längst upp på ett sökresultat.

S

Samma SKU (Same SKU)

SKU-produkten som var med på den ursprungliga annonsen som kunden klickade på (till skillnad från när kunder klickar på en viss produktannons men väljer sedan att köpa en annan produkt).

Sessioner (Sessions)

Antal besök som du har haft på din produktsida inom ett visst tidsintervall.

Skyddad kategori (Gated Category)

Produkter som är låsta då säljaren inte har ett godkännande från Amazon än att kunna få bedriva affärer på plattformen.

Sidvisningar (Page Views)

Antal besök på din produktsida under en viss tidsperiod.

Sponsrade annonser (Sponsored Ad)

En annonseringslösning där du betalar per klick. Du får möjligheten att annonsera för dina produkter, men du betalar bara om en kund klickar på nån av dina annonser. Beroende på om du väljer manuella eller automatiska kampanjer så kanske du även får välja sökord själv som du vill marknadsföra mot på Amazon.

Sponsrade produkter (Sponsored products)

Detta är den vanligaste formen av annonsering på Amazon, och gör att din produktannons syns tidigt och innan de organiska sökresultaten.

Standardbud (Default Bid)

Maxbeloppet du är villig att betala när någon klickar på din annons. Då detta är standardbud kommer beloppet gälla för alla sökord per automatik tills du väljer att ändra bud för specifika sökord.

Säljarhanterad Prime (Seller Fulfilled Prime, SFP)

”Seller fulfilled prime” innebär att du som säljare har skylten ”Prime” trots att du är den som hanterar allting med dina produkter (istället för att Amazon ska sköta alla produkthantering).

Säsongsberoende (Seasonality)

Visar på hur säsongsberoende ett sökord är under ett helt år. Ibland kanske många söker på ett specifikt sökord och ibland kanske det inte är så många, det går upp och ner beroende på säsongen.

Sökmotoroptimering (Search Engine Optimization, SEO)

Processen att optimera produktsidor för att dessa produkter ska ranka högre i sökresultaten, och på så sätt generera fler besökare. När man sökmotoroptimerar produkter på Amazon kallas det för ”Amazon SEO”.

Sökordsbud (Keyword Bids)

Sökordsbuden är det högsta priset du är beredd att betala när någon klickar på din annons. Om du skulle ha manuella kampanjer på Amazon krävs det att du har ett maxbud för varje sökord. Däremot om du har automatiska kampanjer räcker det med att du sätter ett standardbud som ska gälla för alla sökord.

T

Tillverkarens föreslagna försäljningspris (Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP)

Det högsta priset en vara får säljas för.

Toppen av tratten sökord (Top-of-the-funnel-keywords)

På dessa sökord finns det hög sökvolym då de ofta är ganska övergripande och ganska långt från transaktionen.

Total annonsspendering (Total Ad Spend)

Total summa pengar du har fått betala för en annonskampanj.

Total spendering (Total Spend)

Den totala summan du har betalat för alla klick du har haft på dina annonser.

Tullskatt (Duty Tax)

En skatt som tas ut när man importerar eller exporterar produkter.

U

Uppskattad totalförsäljning (Estimated Total Sales)

Din totalförsäljning baseras på all försäljning som dina annonser har genererat (upp till två veckor efter att klicken har ägt rum).

V

Varumärke (Brand)

En produkt som tillverkas av ett företag under ett visst varumärke.

Varumärkesregister (Brand Registry)

En Amazontjänst som hjälper dig att skydda registrerade varumärken på Amazon.

Visningar (Impressions)

Detta nyckeltal berättar om hur många gånger din annons har visats när någon har sökt på ett specifikt sökord.

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö